Další služby

 • komplexní výkon odborně způsobilé osoby PO a BOZP (např. zpracování dokumentace, kontroly, kategorizace požárního nebezpečí, kategorizace pracovních činností, vyhodnocení pracovních rizik, řešení pracovních úrazů, atp.)
 • prodej materiálů a systémů pro pasivní požární bezpečnosti staveb (např. protipožární barvy a nátěry, tmely, manžety atp.)

 • prodej hasicích přístrojů, požárních hadic, armatur a dalších věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • poradenství, konzultace a školení v oblasti PO a BOZP
 • požárně bezpečnostní řešení staveb
 • požární asistence
 • dodávky a instalace výstražného a bezpečnostního značení
 • dodávky a instalace elektrické požární signalizace
 • kontroly a údržba hasicích přístrojů v certifikované dílně
 • kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou
 • školení servisních techniků hasicích přístrojů
 • dodávka a montáž protipožární izolace
 • znalecká činnost

 

 

více na www.pyroservis.cz


design by cz Webstart s.r.o.